Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?
Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2020?
Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì, mua ở đâu, dùng như thế nào năm 2023?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới là loại hình bảo hiểm mà tất cả các cá nhân tổ chức (kể cả người nước ngoài) sở hữu xe cơ giới tại Việt Nam đều bắt buộc phải tham gia theo quy định của nhà nước Việt Nam. 

 

Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe hoặc người lái xe gây thiệt hại cho họ.

 

Dưới đây là toàn bộ các kiến thức có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc dân sự mà bạn cần quan tâm để chọn mua cũng như biết cách sử dụng chúng.

 

 

1. Bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy

 

Bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy là quy định của nhà nước yêu cầu người sở hữu xe máy phải mua bảo hiểm. Điều này có những quyền lợi cho người lái xe và chủ phương tiện sở hữu xe.

 

Bảo hiểm bắt buộc với xe gắn máy do BIC cung cấp

 

1.1 Bảo hiểm xe máy bắt buộc bao nhiêu?

 

Mức phí bảo hiểm xe máy bắt buộc hiện nay được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 22/2016/TT-BTC. Theo đó mức thu phí bảo hiểm cụ thể:

 

- Đối với xe máy có dung tích xi-lanh từ 50cc trở xuống: 55.000 đồng/năm

 

- Đối với xe máy có dung tích xi-lanh trên 50cc: 60.000 đồng/năm

 

Lưu ý: phí bảo hiểm trên chưa bao gồm thuế GTGT.

 

Thời hạn bảo hiểm được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là 1 năm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời hạn bảo hiểm có thể ghi dưới 1 năm:

 

- Xe máy nước ngoài tạm nhập/tái xuất có thời hạn tham gia giao thông tại VN dưới 1 năm.

 

- Niên hạn sử dụng xe nhỏ hơn 1 năm.

 

- Xe máy thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của pháp luật.

 

Đối với trường hợp xe máy được mua bảo hiểm bắt buộc với thời hạn dưới 1 năm. Và khi đó, mức phí sẽ được tính dựa trên mức phí bảo hiểm 1 năm và tương ứng với thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

 

Phí phải nộp = (Phí bảo hiểm năm/365)*Thời hạn được bảo hiểm (ngày)

 

1.2 Quyền lợi khi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc

 

Khi có tai nạn xảy ra, trong mức phạm vi trách nhiệm bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả số tiền mà chủ xe máy đã bồi thường hoặc trực tiếp bồi thường cho người bị thiệt hại.

 

Như vậy, về bản chất thì doanh nghiệp bảo hiểm cần bồi thường cho bên thứ ba – tức là bên bị thiệt hại do tai nạn mà chủ xe cơ giới gây ra. Do vậy, những thiệt hại về xe máy và thân thể của chính bản thân chủ phương tiện (người đã mua bảo hiểm) gây tai nạn sẽ không được bảo hiểm.

 

Bảo hiểm TNDS bắt buộc cần có khi tham gia giao thông

 

Theo Thông tư 22 về việc quy định mức trách nhiệm bảo hiểm: 

 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

 

>>> Bạn cần hiểu rõ: Bảo hiểm tự nguyên 1 chiều và 2 chiều khác nhau những gì? để có những phân tích, đánh giá đúng trước khi quyết định mua bảo hiểm

1.3 Trường hợp không nhận được bồi thường

 

Có những trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường bao gồm:

 

- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại

 

- Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới

 

- Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc không thời hạn thì được coi là không có Giấy phép lái xe

 

- Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại

 

- Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn

 

- Chiến tranh, khủng bố, động đất

 

- Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

 

1.4 Hồ sơ bồi thường gồm những gì?

 

Để được nhận tiền bồi thường, cần chuẩn bị hồ sơ bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

 

Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính):

 

- Giấy đăng ký xe (cà vẹt xe)

 

- Giấy phép lái xe (bằng lái xe)

 

- Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/các giấy tờ tuỳ thân khác của lái xe

 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm

 

Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm).

 

Cần chấp hành mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 

Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau: Giấy chứng thương/Giấy ra viện/Giấy chứng nhận phẫu thuật/Hồ sơ bệnh án/Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong).

 

Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản:

 

- Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

- Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

 

Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn:

 

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

 

Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có)

 

Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn

 

Thông báo sơ bộ kết quả Điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông

 

Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn và thiệt hại xảy ra ước tính dưới 10 triệu đồng, hồ sơ bồi thường cần có các tài liệu sau:

 

- Biên bản xác minh vụ tai nạn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn. Biên bản xác minh vụ tai nạn phải có các nội dung sau:

 

- Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập.

 

- Các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có)

 

Kể từ ngày xảy ra tai nạn, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật, thì thời hạn yêu cầu bồi thường của chủ xe máy là 1 năm.

 

2. Phạm vi chi trả - Hồ sơ bồi thường – Mức bồi thường

 

Về phạm vi chi trả, Theo Thông tư 22 về việc quy định mức trách nhiệm bảo hiểm: 

 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

 

- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào Mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 100 triệu đồng/1 vụ tai nạn.Khi xảy ra tai nạn, chủ doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành phối hợp cùng với chủ xe cơ giới thực hiện giám định tổn thất và xác định nguyên nhân. Phí giám định do chủ doanh nghiệp bảo hiểm chi trả. 

 

Cần gia hạn khi hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự hết hạn

 

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ chấm dứt khi:

 

- Hết thời hạn bảo hiểm đã đăng ký

 

- Xe cơ giới bị thu hồi đăng ký, biển số theo quy định của pháp luật

 

- Xe cơ giới hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật

 

- Xe cơ giới bị mất (đã được cơ quan công an xác nhận)

 

- Xe cơ giới hỏng không sử dụng được hoặc bị phá huỷ do tai nạn giao thông (đã được cơ quan công an xác nhận)

 

Trong trường hợp người đăng ký muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì phải báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm muốn hủy bỏ. 

 

Đặc biệt, người đăng ký muốn hủy bỏ phải có các bằng chứng hoặc giấy xác nhận thuộc đối tượng được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

 

3. Mua bảo hiểm bắt buộc xe máy ở đâu?

 

Có rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bắt buộc dành cho các loại xe cơ giới tham gia giao thông tại Việt Nam. Dưới đây là danh sách và ưu nhược điểm để chọn lựa chọn hợp lý nhất.

 

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự do PJICO cung cấp

 

3.1 Bảo Việt    

 

Ưu điểm: nhiều ưu đãi chi phí cho người mua bảo hiểm ô tô và đặc biệt có nhiều mức bồi thường thiệt hại khác nhau (tùy theo gói dịch vụ mà khách hàng chọn).

 

Nhược điểm:

 

- Các hạng mục trong cùng 1 gói bảo hiểm thường tách rời nhau (đôi khi khiến khách hàng phân vân nên chọn loại nào)

 

- Chi phí cho 1 gói bảo hiểm khá cao so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác (Tuy nhiên nếu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì mức phí như luật quy định)

 

- Thời gian giải quyết bồi thường lâu. 

 

3.2 Bảo Minh    

 

Ưu điểm: Thủ tục bồi thường nhanh chóng, chính xác và rất thỏa đáng. Có đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp và nhiệt tình. 

 

Nhược điểm: Chi phí của gói bảo hiểm cao hơn các doanh nghiệp bảo hiểm khác. Tuy nhiên nếu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì mức phí như luật quy định.

 

3.3 PVI (dầu khí)    

 

Ưu điểm:

 

- Chi phí đóng bảo hiểm rẻ nhất thị trường do có Nhà nước hỗ trợ.

 

- Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng và đặc biệt chất lượng dịch vụ tốt.

 

Nhược điểm:

 

- Thủ tục rườm rà và chờ đợi khá lâu

 

- Khách hàng có thể phát sinh thêm chi phí khác nhau như: phí bảo vệ hiện trường, ngăn chặn tổn thất phát sinh thêm hoặc các chi phí cứu hộ, chi phí vận chuyển xe tới nơi sửa chữa.

 

3.4 Liberty Mutual Insurance    

 

Ưu điểm: Phạm vi bảo hiểm rộng với thủ tục đơn giản. Bạn chỉ cần gọi điện đến trung tâm CSKH 24/7 để nhận được hỗ trợ.

 

Nhược điểm: Chi phí mua bảo hiểm cao thường khá cao (Tuy nhiên nếu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì mức phí như luật quy định).

 

3.5 PJICO

 

Ưu điểm: Ngoài các chi phí bồi thường cho các thiệt hại vật chất do tai nạn: bất ngờ, tai nạn thiên tai, mất xe do trộm cắp thì PJICO còn hoàn trả cho chủ xe các chi phí phát sinh khác như: cứu hộ, vận chuyển xe, chi phí về ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm,...

 

Nhược điểm: Thủ tục rườm rà. Thời gian chờ đợi lâu, đôi khi phải gọi điện để giục nhân viên giải quyết nhanh hơn.

 

3.6 BIDV (BIC)

 

Ưu điểm: Xử lý các vấn đề bồi thường bảo hiểm nhanh gọn. Có nhiều gói bảo hiểm để tiếp cận.

 

Nhược điểm: Chi phí đóng bảo hiểm cao nhiều (Tuy nhiên nếu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì mức phí như luật quy định).

 

3.7 Quân Đội (MIC)

 

Ưu điểm: Phạm vi bồi thường rộng. Ngoài ra, khách hàng còn được thanh toán chi phí sửa chữa chính hãng hoặc đại lý ủy quyền của hãng sản xuất ô tô. Đặc biệt, có thể khách hàng còn được hưởng nhiều ưu đãi khác nhau tùy từng thời điểm.

 

Nhược điểm: Thủ tục rườm rà và thời gian chờ giải quyết khá lâu.

 

3.8 PTI

 

Ưu điểm: Thủ tục bồi thường đơn giản và rất nhanh chóng.

 

Nhược điểm: Chi phí bảo hiểm cao hơn các doanh nghiệp bảo hiểm khác (Tuy nhiên nếu mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì mức phí như luật quy định).

 

Như vậy, với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ hy vọng sẽ giúp bạn có đầy đủ nhất kiến thức để mua gói bảo hiểm xe khác phụ thuộc vào nhu cầu.

 

>>> Mời bạn xem thêm: Những dịch vụ của các công ty bảo hiểm UY TÍN NHẤT tại Việt Nam

>>> NGUỒN: TỔNG HỢP

Các bài viết khác

Tuổi Tỵ nên chọn mua xe màu gì để VẬN MỆNH ĐƯỢC SUÔN SẺ

Người tuổi Tỵ mua xe màu gì hợp phong thủy là điều rất nhiều người quan tâm. Bởi khi chọn xe có màu sắc hợp mệnh sẽ đem tới tài lộc, may mắn, đồng thời giúp người lái xe thật tự tin và an toàn...

Xem thêm

Tuổi Thìn mua xe màu gì để SỰ NGHIỆP THĂNG TIẾN năm 2020

Bên cạnh lựa chọn cho mình một chiếc xe ô tô phù hợp về giá cả, thương hiệu,... việc chọn màu xe theo mệnh cũng là yếu tố được chủ nhân quan tâm. Theo quan niệm phong thủy, việc mua xe có màu sắc...

Xem thêm

Tuổi Mão nên mua xe màu gì để SỰ NGHIỆP HANH THÔNG

Vạn vật sinh ra trên trái đất này đều di chuyển và tương tác với nhau theo quy luật ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Mỗi năm tuổi sẽ có những màu sắc tương sinh tương khắc khác nhau. Vì thế...

Xem thêm

BẬT MÍ: 4 ứng dụng tra cứu biển số xe ĐỈNH nhất

Biển số xe được coi là đại diện cho chiếc xe, có thể nhận biết được chủ xe đó đến từ tỉnh nào.Nhờ vào các ứng dụng thông minh trên điện thoại thì bạn hoàn toàn có thể biết được các thông...

Xem thêm